Det John Fredriksen dominerte riggselskapet Seadrill opplyser at det har blitt godkjent for notering på Oslo Børs, og handel av selskapets aksjer starter i dag. Kriserammede Seadrill har vært gjennom en restrukturering, der selskapet har trukket aksjene fra New York og Oslo børsen, for så å bli re-notert.