Marcio Jose Sanchez

Slår forventningene med over 20 prosent

Google leverte knalltall for 2. kvartal 2018 oprasjonelt. Boten fra EU svekket nettoresultatet kraftig.

Alphabet, som er morselskapet til Google, fikk et resultat på 11,75 dollar per aksje i 2. kvartal 2018 eksklusive bøter, mot et resultat på 8,90 dollar per aksje i samme kvartal året før, også ekskludert bøter, ifølge selskapets kvartalsrapport.Analytikerne ventet på forhånd et resultat på 9,51 dollar per aksje, ifølge estimater innhentet av Bloomberg.Inkludert bøter ble resultat 4,54 dollar per aksje, mot 5,01 dollar samme kvartal i fjor.Selskapet hadde omsetning på 32,657 milliarder dollar i kvartalet, mot 26,010 milliarder dollar ved samme korsvei året før.Alphabet A-aksjen steg 1,1 prosent til ny all-time high i ordinær handel, mens den steg 3,4 prosent i utvidet handel etter at rapporten ble offentliggjort.


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også