Solstad Farstad har blitt tildelt en femmånederskontrakt av ENI, ifølge en melding fredag.Avtalen er for ankerhåndteringsfartøyet (AHTS) «Far Statesman» i Indonesia.Kontrakten starter i juli 2018.