Solstad Farstad i mål med restrukturering

Etter flere måneder med forhandlinger, er endelig Solstad Farstads datterselskap Solship Invest 3 AS sikret pustehjelp frem til 2020.

- Vi er veldig fornøyde med at vi har klart å komme til enighet med långiverne og for deres fortsatte støtte til Solstad Farstad-gruppen, sier konsernsjef Lars Peder Solstad i Solstad Farstad.Etter lengre tids forhandlinger og utallige utsettelser av rente- og avdragsbetalinger, har det omsider kommet i stand en avtale med kreditorene til datterselskapet Solship Invest 3 AS om en finansiell restrukturering av selskapet.Det fremgår av en børsmelding fredag.LikviditetsproblemerSolship Invest 3 AS består av båtene som kom fra det John Fredriksen-dominerte offshorerederiet Deep Sea Supply i forbindelse med fusjonen i fjor der sistnevnte selskap ble slått sammen med Solstad Offshore og Farstad Shipping. Rem Offshore ble en del av Solstad Offshore i 2016.Allerede i fjor høst ble det kjent at et datterselskap i den nyfusjonerte offshoregiganten hadde finansielle utfordringer. I fjerdekvartalsrapporten ble det opplyst at likviditeten til dette selskapet hadde utviklet seg mer i negativ retning enn ventet.Siden da har det pågått diskusjoner for å finne en løsning på kapitalstrukturen til selskapet, og siden slutten av mars har det blitt inngått stadig nye utsettelser av rente- og avdragsbetalinger mens partene har forsøkt å komme frem til en bærekraftig løsning, noe de nå har klart.Runway til 2020Den finansielle restruktureringen inkluderer utsettelser av rente-, avdrag- og «bareboat»-utbetalinger på totalt 48 millioner dollar, tilsvarende 393 millioner kroner, til 31. desember 2019.Majoriteten av lånebetingelsene bortfaller også i nevnte periode.Som en del av restruktureringen bidrar Sterna Finance med et lån på 27 millioner dollar, eller om lag 220 millioner kroner, som skal benyttes til generelle selskapsformål.Et kjapt googlesøk viser at Sterna Finance er tilknyttet Fredriksen-selskapet Geveran Trading.Dersom restruktureringen oppfyller visse betingelser og bankes igjennom, vil den sikre Solship Invest 3 AS tilstrekkelig handlingsrom til å møte de rådende markedsforholdene, opplyses det.- Markedet er fortsatt utfordrende, men det er tegn til bedring som vi venter vil forsterkes ytterligere på bakgrunn av den fortsatt stabile og høye oljeprisen, sier Solstad.Tredje størstKjell Inge Røkke er største eier i Solstad Farstad med vel 20 prosent av aksjene gjennom Aker Capital.Ocean Yield som også er kontrollert av Røkke, eier drøyt tre prosent.Nest største eier er John Fredriksen med en eierandel på snaut 17 prosent gjennom Hemen Holding.Etter fusjonen mellom Tidewater og Gulfmark Offshore er Solstad Farstad det tredje største offshorerederiet i verden, ifølge verdivurderingsbyrået Vesselsvalue.Byrået verdsetter rederiets 100 fartøyer til 930 millioner dollar, tilsvarende 7,6 milliarder kroner.Les også: Skaper ny offshoregigant


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også