Deutsche Bank fikk et nettoresultat på 401 millioner euro i 2. kvartal 2018, mot 466 millioner euro tilsvarende kvartal i fjor, ifølge selskapets kvartalsrapport onsdag.Omsetningen var 6.590 milliarder euro, mot 6.616 milliarder euro i samme kvartal for et år siden.