- 100 prosent i aksjer til du dør!

Pensjonssparing bestående av hundre prosent aksjer kan gi dobbelt så høy utbetaling.

Spareøkonom i Nordnet, Bjørn Erik Sættem, har regnet på historisk avkastning siste 150 år for ulike spareprofiler med aksjer og renter for ulike årskull. Konklusjonen er tydelig: en portefølje med hundre prosent aksjer slår kombinasjonsporteføljene ned i støvlene, om du sitter gjennom nedturene. - I regnestykkene har vi tatt utgangspunkt i en gjennomsnittlig norsk yrkeskarriere, med 40 års pensjonsopptjening med månedlig sparing i innskuddspensjon samt 10 års utbetalingsperiode, forteller Sættem i sitt siste innlegg på Nordnetbloggen. Ingen tvil Spareprofilen med 100 prosent aksjer har nesten dobbelt så høye samlede pensjonsutbetalinger (87 prosent høyere utbetalinger) sammenlignet med alderstilpasset spareprofil. Videre har økonomen beregnet rullerende historisk avkastning for de ulike spareprofilene for 97 årskull, basert på nesten 150 års aksje- og rentehistorikk. - Vi har sammenlignet en spareprofil med 100 prosent aksjer i hele spare- og utbetalingsperioden med en balansert profil med 50 prosent aksjer og 50 prosent renter i spareperioden. Her trappes aksjeandelen gradvis ned fra 50 til 20 prosent siste ti arbeidsårene, sier Sættem og utdyper.- I utbetalingsperioden er aksjeandelen 20 prosent. Dette er fremdeles den mest vanlige profilen i innskuddspensjonsmarkedet i Norge i dag.Må ha risikovilje Konklusjonen viser at det alltid har vært lønnsomt med hundre prosent aksjer i hele spare- og utbetalingsperioden, sammenlignet med balansert profil og med en alderstilpasset profil. - Rådet om plassere hele innskuddspensjonen og privat pensjonssparing i 100 prosent aksjer passer fortrinnsvis personer med kunnskap om og erfaring fra aksjeinvesteringer, som både har har risikoevne og risikovilje.- Likevel mener jeg at mange bør følge dette rådet, siden mesteparten av pensjonsutbetalingene til nordmenn kommer fra folketrygden, og denne er i realiteten en sikker statsobligasjon. Dermed kan du ta betydelig aksjerisiko med annen pensjonssparing, sier Sættem.