Åtte aksjetips fra DNB Markets

DNB Markets tar inn billig aksje i ukeporteføljen.

Børs

DNB Markets tar denne uken Gjensidige inn i den ukentlige porteføljen med anbefalte aksjer.Ingen aksjer går ut av porteføljen. Meglerhuset har tatt anbefalingen på Gjensidige opp fra Hold til Kjøp og kursmålet er oppjustert fra 140 til 150 kroner pr aksje. Kursen stengte fredag på 134,20 kroner pr aksje.«Selskapet har levert skuffende tall og aksjen har falt i forbindelse med de siste tre kvartalene og selv om det fortsatt er et stykke frem til Q3-rapporten i slutten av oktober mener vi investorene nå har lagt for mye vekt på svakere rapportert inntjening innen kjøretøysegmentet og for liten vekt på de værmessige effektene. Vi venter at marginen vil øke igjen etter hvert som de initierte premieøkningene reflekteres i inntektene og samtidig mer normaliserte værforhold reduserer forsikringskravene. Aksjen verdsettes i markedet også med en rabatt på 10-20 prosent i forhold til sammenlignbare nordiske aktører. Etter vårt syn vil denne rabatten reduseres fremover. Salget av bankvirksomheten innebærer at selskapet vil kunne verdsettes med en lavere risikopremie og med en Solvency II grad på 236 prosent er Gjensidige en av de best kapitaliserte aktørene innen den nordiske sektoren», skriver meglerhuset i dagens morgenrapport.Porteføljen:

  • Borregaard
  • BW Offshore
  • Gjensidige
  • Evry
  • Lerøy Seafood
  • Elkem
  • Storebrand
  • Yara

gjensidige forsikring
dnb markets
Nyheter
Aksjeanalyse
Børs
Aksjeanalyse