AF Gruppen kjøper selskap i Bergen

AF Gruppen-datter sikrer seg 70 prosent av selskap i Bergen.

LAB AS, et datterselskap av AF Gruppen (AFG), har inngått en intensjonsavtale med Helgesen Tekniske Bygg AS (HTB) med den hensikt å kjøpe 70 prosent av aksjene i selskapet.HTB er ifølge en børsmelding et veldrevet selskap med god historikk som ble etablert som AS i 1987. Selskapets forretningside er å ta prosjekter fra idé til ferdig bygg og selskapet jobber tett med kundene i prosjektutviklingsfasen. Hovedfokuset er på industri- og lagerbygg, kjøpesentre og kontorbygg. HTB har i snitt siste tre år en omsetning på 335 millioner kroner og en driftsmargin på 6,5 prosent. Selskapet har 46 ansatte og hovedkontoret ligger på Valestrandsfossen utenfor Bergen. «Gjennom et kjøp av HTB vil LAB og AF komplettere sin produktlinje på Vestlandet. Strukturell vekst på Vestlandet gjennom å bygge videre på LAB sin sterke posisjon er i henhold til både LAB og AFs strategi», heter det.Avtalt entrepriseverdi for 100 prosent av HTB AS på kontant- og gjeldfri basis er 140 millioner kroner. Oppgjøret forventes å bestå av aksjer i AF Gruppen ASA og kontanter. Selskapet vil organiseres som et datterselskap av LAB AS, hvor AF Gruppen har vært hovedaksjonær siden 1. kvartal 2015. Transaksjonen er betinget av due diligence og styrets godkjennelse. Transaksjonen forventes gjennomført i 4. kvartal 2018.