AF Gruppen selger to næringsbygg på Hasle

AF Gruppen selger to fullførte næringsbygg på Hasle. - Salget gjennomføres til markedsmessige betingelser, sier Morten Grongstad, konsernsjef i AF Gruppen.

Hasle Linje Næring DA har inngått avtale vedrørende salg av eiendommene Bøkkerveien 5 og Haslevangen 16 på Hasle i Oslo til Höegh Eiendom, går det frem av en melding.Hasle Linje Næring er eid 49,5 prosent av Höegh Eiendom, 49,5 prosent av AF Gruppen og én prosent av Vind AS.Bøkkerveien 5 verdsettes i transaksjonen til 610 millioner kroner, mens Haslevangen 16 verdsettes til 135 millioner kroner. Begge byggene er oppført av AF Gruppen, og transaksjonene vil gjennomføres medio 3. kvartal 2018 for Bøkkerveien 5 og medio 4. kvartal 2018 for Haslevangen 16.- I tråd med strategien til AF, har vi sammen med våre partnere utviklet og bygget attraktive næringsbygg for videresalg. Vi er derfor svært fornøyd med å selge de ferdigstilte eiendommene i Bøkkerveien 5 og Haslevangen 16 til vår partner Höegh Eiendom. Salget gjennomføres til markedsmessige betingelser, sier Morten Grongstad, konsernsjef i AF Gruppen, ifølge meldingen.Les også: Kjempevekst i AF Gruppen