Analytiker: - Veldig svakt resultat

Det underliggende resultatet fra Norway Royal Salmon (NRS) var veldig svakt, sier analytiker Tore Tønseth i Sparebank 1 Markets 

Børs

Norway Royal Salmon (NRS) falt etter å ha lagt frem tall, men er sist omsatt for 199,60 kroner, som er uendret i forhold til mandag.NRS meldte om et operasjonelt driftsresultat på 181 millioner kroner, fire prosent under konsensusforventningen ifølge Pareto Securities.Selskapet opplyste at kostnader knyttet til infeksiøs lakseanemi (ILA) hadde en vesentlig innvirkning på kvartalsresultatet og estimert volum for 2018.- Resultatene i seg selv kom relativt på linje med våre estimater, men det var egentlig ganske høye volumer som dro opp tallene, og hvis man justerer for dette så er egentlig det underliggende resultatet veldig svakt, sier analytiker Tore Tønseth i Sparebank 1 Markets til TDN Direkt.Han var litt forundret over at ikke aksjekursen falt mer.Tønseth tror gode markedsutsikter bidrar positivt for NRS-aksjen.- Konsensusestimatet i forkant var et slaktevolum på i underkant av 39.000 tonn, mens nå er vi nede på 36.000. I tillegg er kostnadsnivået i Nord-Norge bekymringsverdig på mange måter, så vi tror at 2018-estimatene kan bevege seg ned så mye som ti prosent på bakgrunn av denne rapporten her, sier analytiker.Analytiker Kjetil Lye i Handelsbanken Capital Markets sier at dagens rapport var på den svake siden isolert sett, men at gårsdagens biomassestatistikk fra Sjømat Norge og lovende langsiktige utsikter trekker i motsatt retning.-NRS er en av aktørene som typisk får litt "hjelp" i et marked der det er forventninger om at prisene skal bli høye. De har generelt sett høy spoteksponering og lite prosessering og vil derfor tjene mye på å ha en høy laksepris, sier han.Videre noterer Tønseth seg at selskapet på resultatpresentasjonen ga uttrykk for at kostnadsnivået fortsatt vil være høyt i tredje kvartal som følge av lavere volumer, men at nivået burde begynne å bevege seg nedover i fjerde kvartal i tråd med høyere volumer og en 2017-generasjon med fisk som skal ha prestert godt operasjonelt.-De gjentok en ambisjon om en 30-32 kroners kostnadsbase (pr kilo, red.anm.) i Nord-Norge på presentasjonen. Men med tanke på at vi nå har hatt ett år med mellom 35 og 40 kroner kan det virke litt ambisiøst, det må sies. Noe av det kan forklares ut i fra ILA-problemene de har hatt, men 30-32 kroner er likevel ambisiøst. Det vil i så fall være blant de beste i Norge, sier analytikeren.Pareto er blant meglerhusene som nedjusterer sine resultatestimater i etterkant av rapporten, og tar ned estimatet for inneværende år med tolv prosent, og tre prosent for 2019/2020, men gjentar imidlertid en hold-anbefaling på NRS-aksjen og et kursmål på 200 kroner.Aksjekursen i NRS faller 0,20 prosent tirsdag, mens sjømatsektoren OBSFX er ned 0,05 prosent.

norway royal salmon
sparebank 1 markets
pareto securities
handelsbanken capital markets