Anbefaler aksje – advarer mot høy risiko

I torsdagens rapport fra Investtech anbefales kjøp av aksjer i Polarcus og SpareBank 1 Østlandet. Det advares mot høy volatilitetsrisiko i førstnevnte.- Polarcus Ltd viser en sterk utvikling innenfor en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Stigende trender indikerer at bedriften er inne i en positiv utvikling og at kjøpsinteressen blant investorene er økende. Kursen har steget kraftig etter kjøpssignal fra en rektangelformasjon i april. Objektivet ved 2,18 kroner er nå tatt ut, men formasjonen signaliserer fortsatt utvikling i samme retning. Aksjen nærmer seg støtten ved ca. to kroner, noe som kan gi en reaksjon opp. Det ligger motstand ved ca. 2,84 kroner. Volumtopper og volumbunner korresponderer godt med topper og bunner i kursen. Dette styrker trendbildet. Aksjen er negativ på innsidehandler etter et salg 12. juni. Meget høy volatilitetsrisiko. Vurdering: Kjøpskandidat, skriver Investtech.- SpareBank 1 Østlandet la frem sin halvårsrapport tirsdag, og denne ble godt mottatt i markedet. Kursen har steget, og det er gitt kjøpssignal fra en rektangelformasjon. Aksjen viser en sterk utvikling innenfor en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Dette indikerer at banken er inne i en positiv utvikling og at kjøpsinteressen blant investorene er økende. Positiv volumbalanse forsterker den stigende trenden. Det ligger noe mostand ved 92,60 kroner, mens det er støtte ved 89,30 kroner og ved 86 kroner. Vurdering: Kjøpskandidat, avslutter Investtech.


Les også