Bakkafrost når ikke helt opp i Q2

Bakkafrost klarte ikke å innfri forventningene i 2. kvartal.

Børs

Bakkafrost melder om et resultat etter skatt på 338,76 millioner danske kroner i 2. kvartal 2018, mot 398,07 millioner danske kroner i samme periode året før. Ifølge TDN Direkt var ventet et resultat på 283 millioner danske kroner.Resultat per aksje ble 6,96 danske kroner, mot 8,19 danske kroner ved samme korsvei i fjor.Resultatet før skatt ble 412,59 millioner danske kroner, sammenlignet med 486,44 millioner danske kroner i fjor. Resultat før skatt var ventet til 351 millioner danske kroner.Operasjonelt driftsresultat ble 407,89 millioner danske kroner, mot 459,16 millioner danske kroner året før. Det var ventet et operasjonelt driftsresultat på 387 millioner danske kroner.Driftsinntektene beløp seg til 954,32 millioner danske kroner, sammenlignet med 1.206,15 millioner danske kroner i 2. kvartal 2017. Driftsinntektene var ventet til 892 millioner danske kroner.Bakkafrost venter et slaktevolum på 49.000 tonn i 2018, mot tidligere guidet 51.000. Årsaken til nedjusteringen skyldes ifølge selskapet tidligere slakting i A-13 Borðoyavík i kvartalet, grunnet "forebyggende tiltak for å opprettholde en god biologisk situasjon".InvesteringerSelskapet lanserer ifølge TDN Finans også et oppdatert investeringsprogram for perioden 2018-2022 på tre milliarder danske kroner."Det nye investeringsprogrammet bygger på den samme strategien som er angitt i investeringsprogrammet fra juni 2016, men inkluderer også nye strategiske tiltak", skriver selskapetInvesteringene i oppdrettsvirksomheten vil være på cirka 1,3 milliarder danske kroner, som vil gi en kapasitetsøkning på ytterligere 10.000 tonn. Om lag 425 millioner i investeringer vil gå til fiskemel, olje og fôr-virksomheten (FOF).Videre ventes det 200 millioner danske kroner investert i et nytt anlegg for det færøyske settefiskprogrammet som vil være lukket og landbasert. Investeringene i smoltanlegg de neste fem årene ventes å være på rundt én milliard danske kroner, mens investeringene i videreforedlingsvirksomhetene anslås til rundt 85 millioner danske kroner.Her er rapporten og presentasjonen.

bakkafrost
Nyheter
Børs