Bergen Group: - Svakt kvartal

Konsernsjef Torgeir Nærø i Bergen Group ASA konstaterer et svakt 2. kvartal 2018 på linje med forrige kvartal.

Bergen Group fikk et resultat før og etter skatt på minus 7,7 millioner kroner i 2. kvartal 2018, mot minus 3,9 millioner kroner ved samme korsvei i fjor.Resultat per aksje ble minus 0,08 kroner, mot minus 0,04 kroner året før.Driftsresultatet ble minus 7,2 millioner kroner, mot minus 2,9 millioner kroner i fjor.Driftsresultatet før avskrivninger og nedskrivninger (EBITDA) endte på minus 6,3 millioner kroner, sammenlignet med minus 1,5 millioner kroner i 2. kvartal 2017. Driftsinntektene i kvartalet endte på 46,9 millioner kroner, ned fra 77,0 millioner kroner i 2. kvartal 2017.Konsernsjef Torgeir Nærø i Bergen Group ASA konstaterer et svakt 2. kvartal 2018 på linje med forrige kvartal. Forventingene om en bedring i både omsetning og inntjening i de kommende kvartalene er likevel sterk tilstede.-Vi har lagt bak oss et nytt kvartal preget av fortsatt lav aktivitet innenfor deler av våre virksomhetsområder, og da spesielt Forsvaret. Kvartalet har imidlertid forsterket de positive vekstsignaler vi så i starten på året. Det er derfor tilfredsstillelse å registrere at ordreboken har styrket seg i løpet av kvartalet, sier Nærø, som registrerer en økt etterspørsel etter konsernets vedlikeholds- og fabrikasjonstjenester inn mot olje- og gassmarkedet. -Våre ambisjoner om å vokse inkluderer en økt fokus inn mot offshore-relatert virksomhet. Her ser vi også at vår etablerte kompetanse på maritim service og vedlikehold vurderes som attraktiv, sier han. Konsernsjefen forventer en forsterket positiv effekt i 2. halvår av de organisatoriske og kostnadsreduserende tiltakene som er gjennomført i 1. halvår. - Bergen Group er nå godt trimmet til å kunne håndtere en fremtidig vekst tilpasset forventet markedsutvikling og dedikert fokus på å sikre lønnsom vekst, sier konsernsjefen. Les mer i rapporten her