Ifølge årsberetningen til spillselskapet Play Magnus endte resultat etter skatt på minus 6,63 millioner kroner i 2017, mot minus 1,70 millioner kroner året før.Driftsresultatet ble minus 8,86 millioner kroner, mot minus 2,98 millioner kroner året før.Driftsinntektene beløp seg til 2,13 millioner kroner, sammenlignet med 3,90 millioner kroner i 2016.- Fokuset vårt i 2017 har vært på utvikling og ikke inntekter. Vi har brukt masse penger på tjenesten og strategier. Dermed har vi hatt høyere kostnader på grunn av økt utviklingstrykk og utvikling, forklarer styreleder Anders Brandt i Play Magnus, til DN.Magnus Carlsens private selskap Magnuschess fikk derimot et før skatt i 2017.Magnuschess eier 46,03 prosent av aksjene i Play Magnus.På pengejaktI Finansavisen 27. juni kunne man lese at Magnus Carlsen igjen er på pengejakt. Men tidligere emisjoner er avblåst og forventninger om kraftig kurshopp har endt i kursfall.Store deler av fjoråret arbeidet Play Magnus med å hente kapital fra investorer - uten hell, ifølge avisen.Nå har de klart å få inn kapital, men bare litt. Play Magnus har måttet kutte emisjonskursen, og nå er de igjen ute på pengejakt – nå 38,5 millioner kroner.Sjakksatsingen har gått tregere enn planlagt. Til Finansavisen uttalte Play Magnus-sjef Kate Murphy i 2016 at Play Magnus skulle ha store inntekter fra 2018 og fremover, at de skulle ta markedet til en helt annen skala og at de skulle vokse internasjonalt.