Dette tror meglerhusene om inflasjonen

Sentralbanksjef Øystein Olsen. Foto: Scanpix

Forventer ingen overraskelser før fredagens inflasjonstall.

Oppmerksomheten i rente- og valutamarkedet retter seg denne uken blant annet mot fredagens norske og amerikanske inflasjonstall. Handelsbanken Capital Markets, i likhet med Norges Bank, estimerer en årlig kjerneinflasjon på 1,2 prosent i juli, opp fra 1,1 prosent måneden før. Meglerhuset nevner at siden 2013 har kjerneinflasjon for juli vist seg godt over den historiske normen, og tror det samme gjentas i år, men vil ikke legge for mye vekt på julitallene. - Tallene er volatile i sommermånedene og vi tar lett på juni-august før vi kommer med konklusjoner. Så langt har utviklingen vært på linje Norges Banks estimater, skriver Handelsbanken. I sin morgenrapport anslår Nordea Markets en uendret inflasjon for juli, noe som betyr at den årlige kjerneinflasjonen blir på 1,1 prosent. Dette avviket i forhold til Norges Banks estimater tror meglerhuset neppe fører til en endring fra sentralbanken, skriver TDN Finans.- Det er altfor lite til at det påvirker pengepolitikken, og slik vi ser det skal det ekstremt mye til før renten ikke blir satt opp i september, skriver Nordea. I USA venter Nordea at kjerneinflasjonen vil ligge på 2,3 prosent i juli, og at totalinflasjonen i 2019 trekkes opp av lønnspress og ender på tre prosent.