DNB Markets anbefaler kjøp av flere sparebank-aksjer

Anbefaler kjøp i forkant av tallslipp.

Flere av Norges sparebanker slipper resultater for andre kvartal neste uke. I forkant av tallslippene har DNB presentert kjøpsanbefalinger på Sparebank 1 SR-Bank, Sparebank 1 Nord-Norge, Sparebank 1 SMN og Sparebank 1 Østlandet.Meglerhuset tror på mest oppside i Sparebank 1 SMN. DNB Markets har satt et kursmål på 104 kroner per aksje, som er om lag 22 prosent over det aksjen omsettes for i skrivende stund. - På tross av noe reduksjon i netto renteinntekter sammenlignet med forrige kvartal venter vi at banken, løftet av salgsgevinster knyttet til eiendom, vil rapportere en egenkapitalavkastning på 15 prosent, skriver DNB Markets i deres oppdatering. Meglerhuset legger til at høyere oljepris letter stemningen i oljesektoren og vil både gi bedre buffer for bankens løpende kundeengasjementer og lette eventuell rekapitaliseringen hos de kundene der hvor det skulle være nødvendig, ifølge TDN Direkt.


Les også