DNB Markets anbefaler to bankaksjer

DNB Markets ser oppside i banksektoren. 

Børs

To sparebanker har lagt frem sterke kvartalstall onsdag.Sparebank 1 Nord-Norge fikk et et resultat etter skatt i 2. kvartal 2018 på 448 millioner kroner, mot 356 millioner kroner i tilsvarende kvartal året før. - Kapitaldekningsratioen er ventet å ligge på 14.9 prosent, hvilket etter vårt syn bør gi en solid buffer for utbyttebetalingene også fremover, skriver DNB Markets i en kommentar.Meglerhuset har en kjøpsanbefaling med et kursmål på 71 kroner, tilsvarende en potensiell oppside på 12 prosent. Sparebank 1 SR-Bank har også lagt frem tall, og melder om et resultat etter skatt på 617 millioner kroner, mot ventet 584 millioner kroner og 514 millioner kroner i fjor.- Økende aktivitet i det lokale markedet vil sammen med en relativt ny etablering i Oslo kunne støtte målsettingen om en utlånsvekst på 4-6 prosent innen utgangen av året. Videre venter vi en positiv resultateffekt på 43 millioner kroner fra sammenslåingen av Vipps, BankAxept og BankID. Også her har analytikerne en kjøpsanbefaling, og opererer med kursmål på 102 kroner. Det representerer en oppside på 14 prosent. 

sparebank 1 nord-norge
sparebank 1 sr-bank
dnb markets
Nyheter
Børs