DNB Markets-økonom: Dette kan påvirke Norges Banks renteheving

DNB Markets-økonom Jeanette Strøm Fjære om det som faktisk kan påvirke Norges Banks renteheving.

Torsdag morgen klokken 08.00 kommer norske detaljhandelstall. Disse har svingt mye de siste månedene, med en vekst på 2,0 prosent i mai og et fall på 2,9 prosent i juni.DNB Markets har anslått en vekst i juli på 0,8 prosent, mens konsensusanslaget ifølge Bloomberg er på 1,0 prosent, noe som i realiteten ifølge makroøkonom Jeanette Strøm Fjære er omtrent det samme og innebærer at den underliggende trenden i forbruket holder seg noenlunde intakt.«Det er imidlertid rom for stor overraskelser, siden det varme og tørre været i juli kan ha gitt betydelige skift i sammensetningen av omsetningen. Norges Bank vil derfor neppe legge stor vekt på denne indeksen», skriver Strøm Fjære i morgenrapporten.Svak kroneDet som på sin side kan påvirke Norges Bank er ifølge makroøkonomen den svake kronen. «Siste tids svekkelse har reist spørsmålet om Norges Bank kan komme å heve renten både på møtet i september og desember. En ren mekanisk beregning av kroneoverraskelsen siden juni kan peke mot en dobling av styringsrenten før nyttår», skriver Strøm Fjære.Hun tviler likevel på at Norges Bank går bort fra planen om å heve renten mer gradvis. «Vi tror for det første at gjennomslaget fra kronekursen til rentebanen blir mindre enn den mekaniske beregningen tilsier, fordi vi tror Norges Bank vil tolke den som midlertidig. Det er dessuten ingen tegn til overoppheting i norsk økonomi og sånn sett liten grunn til å haste», heter det fra makroøkonomen. Hun peker på at det lave rentenivået og høy husholdningsgjeld skaper usikkerhet om virkningen av en renteoppgang, derfor mener hun Norges Bank trolig vil ønske litt tid på å se an effekten av den første hevingen i september, før den hever igjen. Mars 2019Strøm Fjære og DNB Markets ser ikke for seg noen desember-heving, men har mer tro på mars neste år.«Videre begrenser en duete ECB handlingsrommet til Norges Bank, og usikkerhet rundt handelskrigen mellom USA og Kina kan også tale for å gå forsiktig frem. Vi tror derfor lite på en desember-heving, men venter heller at neste heving kommer i mars neste år», skriver Strøm Fjære i rapporten.


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også