DNB Markets: - Sterkere lira, men markedsuroen fortsetter

DNB Markets sier de er skeptisk til hvordan Tyrkia-situasjonen blir håndtert, og nevner at det først og fremst er mangel på tillit til landets evne til å gjøre reformer som er hovedutfordringen.

- Uroen rundt Tyrkia ser ut til å ha avtatt for nå, til tross for at konflikten mellom USA og Tyrkia har tilspisset seg etter at Recep Erdogan på tirsdag sa at Tyrkia vil boikotte kjøp av elektroniske produkter fra USA. Tyrkiske lira har styrket seg med 7 prosent mot dollar siden i går morges, og 13 prosent siden tirsdag morgen, skriver DNB Markets i deres morgenrapport torsdag. - Bevegelsen bør ses i sammenheng med at tyrkiske reguleringsmyndigheter har rullet ut tiltak som gjør det mer kostbart å vedde mot valutaen. Tyrkiske banker får ikke lenger lov til å inngå swapavtaler og avtaler med tilsvarende derivater med utenlandske motparter hvis avtalen overgår 25 prosent av bankenes regulatoriske kapital. Tidligere lå begrensningen på 50 prosent.Sur stemningMeglerhuset sier de er skeptisk til hvordan Tyrkia-situasjonen blir håndtert, og nevner at det først og fremst er mangel på tillit til landets evne til å gjøre reformer som er hovedutfordringen.- Det bidrar til kapitalflukt, mens Tyrkia er avhengig av kapitalinngang. Likviditetsrisikoen øker, fordi banker og andre som har lånt fra utenlandske aktører ikke lenger vil få refinansiert kortsiktig gjeld, skriver meglerhuset.DNB Markets skriver at den sure stemningen er bredt basert, og presiserer at MSCI sin Emerging Markets-indeks er ned 20 prosent fra toppen i slutten av januar.- Den viktigste faktoren er imidlertid Feds rentehevinger, som har gitt sterkere dollar, og økt frykt for at fremvoksende økonomier med historisk høye gjeldsrater ikke vil være i stand til å betjene gjelden, skriver meglerhuset.Egypt er verstingenEgypt har en offentlige bruttogjeld på 100 prosent av BNP, og Brasil og Ungarn følger hakk i hel. De tre landene står, ifølge meglerhuset, overfor store refinansieringsbehov i år. Egypt må hente gjeld tilsvarende 30 prosent av BNP i løpet av året, mens Brasil og Ungarn har et finansieringsbehov på om lag 20 prosent.LøsningFor at Brasils gjeld skal kunne stabiliseres må myndighetene oppnå et primærbalanseoverskudd på fem prosent av BNP, mens landet i dag har et underskudd på to prosent. I Tyrkia er utfordringen litt mindre, men likevel betydelig: Skal myndighetene klare å stabilisere gjelden, må landet løfte dagens underskudd på 1 prosent av BNP til et overskudd på 2 prosent. Skuffer aktivitetsveksten, som virker svært sannsynlig gitt dagens uro, må justeringen bli større.