DNB og XXL kjøper tilbake

Legger nye millioner på bordet.

DNB har i dag kjøpt 75.000 egne aksjer til snittkurs 171,649 kroner, går det frem av en børsmelding.Banken la dermed nærmere 12,9 millioner kroner på bordet, og eier etter dette 9.349.000 egne aksjer.Tilbakekjøpet av aksjer inngår i det nye tilbakekjøpsprogrammet som ble offentliggjort 6. juni 2018.XXL ogsåSamtidig har XXL i dag kjøpt 50.000 egne aksjer gjennom megler til snittkurs 47,53 kroner, går det frem av en annen børsmelding.XXL la dermed 2,37 millioner kroner på bordet.XXLs beholdning av egne aksjer er etter dette 1.515.490 aksjer.Ytterligere toVidere har Otello Corporation kjøpt 7.500 egne aksjer til snittkurs 19,0754 kroner, og er nå oppe i 9.586.500 egne aksjer.Til slutt har Evry kjøpt 20.000 egne aksjer til snittkurs 32,7847 kroner, og har nå 1.001.744 egne aksjer.


Les også