Ekstremt lønnsomt å drive «hotell» på Nordsjøens gigantfelt

Pengene renner inn for Nordsjø-hotellet som tok imot sine første gjester på Johan Sverdrup-feltet i starten av juni.

Hotellene på Vestlandet, og spesielt i Stavanger, har slitt tungt de seneste årene som følge av oljekrisen med påfølgende reduksjon i etterspørselen, kombinert med en kraftig kapasitetsøkning.Noen mil utenfor kysten av Stavanger, nærmere bestemt på det gigantiske Johan Sverdrup-feltet til Equinor og partnerne i Nordsjøen, er det imidlertid et hotell som håver inn penger.«Hotellet» er den oppjekkbare boligriggen «Haven» som eies av Jacktel og ble ferdigstilt i 2011.Selv om «Haven» kun har vært i drift på Johan Sverdrup-feltet siden 7. juni, om lag en måned tidligere enn planlagt, bidro den til en god inntektsstrøm i andre kvartal for Jacktel.Tjente 90 mill.Av inntekter på 14,3 millioner dollar i andre, satt selskapet igjen med driftsresultatet før av- og nedskrivninger (EBITDA) på 11,3 millioner dollar, mot minus 2,0 millioner dollar i samme periode i fjor.Resultatet etter skatt beløp seg til 10,9 millioner dollar i kvartalet, sammenlignet med et underskudd på 27 millioner dollar i fjorårets andre kvartal.Kontrakten har en fast varighet på 18 måneder, i tillegg til opsjoner på forlengelse i opptil ytterligere 30 måneder.Kontraktsverdien er oppgitt til 195 millioner dollar, inkludert modifiseringskostnader på rundt 117 millioner dollar. Det tilsvarer om lag 1,6 milliarder norske kroner.Inkludert opsjonene er kontraktsverdien på om lag 400 millioner dollar, tilsvarende 3,3 milliarder kroner.Med utgangspunkt i at den faste perioden er på 548 dager, tilsvarer det en dagrate på vel 142.000 dollar pr. dag.Driftskostnadene oppgis til 50.000 dollar pr. dag ved normal drift, noe som tilsier at det er masse penger igjen til å betjene renter og avdrag, samt gi et pent overskudd på hotelldriften.Varsler refinanseringDet var i 2015, Jacktel, et heleid datterselskap av Master Marine, ble tildelt hotell-kontrakten for første fase av Johan Sverdrup-utviklingen som innebærer levering av sengekapasitet og forpleiningstjenester.Jacktel er finansiert med et obligasjonslån på 172 millioner euro, tilsvarende 1,4 milliarder kroner, som har en årlig rente på 7,0 prosent, samt to lån fra morselskapet Master Marine på totalt 248,2 millioner dollar.Lånene forfaller neste sommer, men selskapet varsler allerede nå at de sannsynligvis blir refinansiert lenge før det.- Som et resultat av den vellykkede oppstarten av Johan Sverdrup-kontrakten, er den operasjonelle risikoen i Jacktel/Master Marine blitt betydelig redusert. Basert på dette vil Master Marine og Jacktel vurdere å refinansiere selskap mot slutten av 2018, skriver styret i kvartalsrapporten.Totalt sett anslås det at prosjektkostnadene vil havne langt under det som var budsjettert, opplyses det.Når det gjelder markedsutsiktene fortsetter disse å være svake, ifølge selskapet, men det er ventet bedring.- Det er riktignok noen tidlige tegn på et oppsving og styret er derfor positive når det gjelder etterspørselen etter Jacktels tjenester på lengre sikt, heter det.Største eier i selskapet er nederlandske Chrystal Violet BV med vel 95 prosent av aksjene.Inne på eiersiden, riktignok med svært små andeler, finner vi også forvalter Jan Petter Sissener og Stein Erik Hagen gjennom henholdsvis Reactor Marinus Invest og Canica.


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også