Element: - Stor milepæl

- Ambershaw er vårt første prosjekt under den nye diversifiseringsstrategien til Element og vi er svært tilfreds med utviklingen og utsiktene til betydelig verdiskapning for våre aksjonærer, sier Cecilie Grue, administrerende direktør i Element.

FOTO: CF-Wesenberg@kolonihaven.no #cfwesenberg CF-Wesenberg

Ambershaw Metallics Inc er i rute mot prøve-produksjon, melder Element ASA.- Vi er fornøyde med at Ambershaw gjennom dialogen med canadiske myndigheter bekrefter å være i rute mot prøve-produksjonsfasen. Å komme til denne fasen er en stor milepæl som vil ta Ambershaw til et nytt nivå, sier Lars Beitnes, styreleder i Element, i en børsmelding.Det vises til Element ASAs børsmelding datert 15, juni 2018 angående gjennomføring av finansieringsplanen for Ambershaw og fokus på oppstart av prøve-produksjon i 3. kvartal 2018. Element eier per i dag 26,7 prosent av aksjene og har konvertible obligasjoner som vil gi ca 50 prosent eierskap i Ambershaw ved konvertering ved utløp av obligasjonene. I tillegg har Element en opsjon til å kjøpe aksjer fra sin partner Legacy Hill Resources Ltd for å oppnå en 51 prosent eierandel i Ambershaw.- Ambershaw er vårt første prosjekt under den nye diversifiseringsstrategien til Element og vi er svært tilfreds med utviklingen og utsiktene til betydelig verdiskapning for våre aksjonærer. Vårt samarbeid med Legacy Hill fungerer godt og vi ser frem til å fortsette prosessen mot fullskala produksjon av denne verdifulle jernmalm ressursen, sier Cecilie Grue, administrerende direktør i Element.Se presentasjonen LIVE fra klokken 08:30ADEX-søknaden, som er registrert i dag, vil åpne for prøve-produksjon av inntil 100.000 tonn jernmalm. Ambershaw vil parallelt med oppstart av prøve-produksjon i den innledende fasen søke om utvidelse av volumet under ADEX, i i 1. halvår 2019.AMI planlegger å produsere super premium DR grad pellets for bruk i det nord-amerikanske stålmarkedet, gjennom innovativ teknologi som Ambershaw har eksklusiv lisens til å anvende i Nord-Amerika.100.000 tonn jernmalm er forventet å gi 20.000 tonn 68 prosent jernmalm-konsentrat som vil bli benyttet til å produsere pellets. Pellets som produseres i prøve-produksjons fasen vil bli solgt til forskjellige stål produsenter med sikte på å sikre langsiktige leveransekontrakter. AMI kommuniserte i første halvår i 2017 at de var komfortable med at prisen for «premium pellets» ville fortsette å handle rundt 10 års gjennomsnitt på 130 dollar per tonn og anvender denne prisen for budsjetteringsformål.Med kostnader estimert til 56 dollar per tonn gir dette Ambershaw en netto nåverdi (NPV) på 499 millioner dollar. Prisen for super premium DR grad pellets økte mot slutten av 2017 og økningen har fortsatt i 2018, basert på utsikter og handler som gjennomføres i den øvre delen av et prisintervall på 240-280 dollar per tonn. - Pelletsmarkedet er et høy-verdi marked med tilbudsunderskudd hvor kjøp og salg avtales mellom partene og prisene er dermed ikke konsistente i alle handler. Imidlertid har enkelte handler av DR grad pellets skjedd på priser så høye som 300 dollar per tonn i 2018. Vi forventer å se etterspørsel i den forutsebare fremtiden som reflekterer tilbudsunderskudd for DR grad pellets, sier D. Daradhi Rajan, styreleder i AMI, i børsmeldingen.Utsetter transjeI en separat melding opplyser Element at selskapet utsetter transje 2 av den konvertible lånefasiliteten med tegningsretter.- Vi er veldig fornøyde med den fleksibiliteten ABO har gitt oss. ABO har igjen vist at de står bak sin uttalte intensjon om å være en langsiktig finansieringspartner for Element, sier Lars Beitnes, styreleder i Element.Element og ABO har inngått en tilleggsavtale til den konvertible lånefasiliteten med tegningsretter på 500 millioner kroner, som ble godkjent av generalforsamlingen 6. juni 2018, hvor man utsetter den andre transjen på 50 millioner kroner med tegningsretter til 25. september 2018. Videre forplikter ABO seg til å begrense sitt salgsvolum til maksimalt 10 prosent av det totale handelsvolumet for en periode på seks måneder, så lenge aksjekursen er lavere enn 4,50 kroner per aksje. Det er ingen restriksjoner knyttet til kjøp av aksjer, i henhold til avtalen.