Elon Musk snur om Tesla - blir på børs

Tesla-sjef Elon Musk skal ha ombestemt seg. 

Børs

Det har gått knappe to uker siden gründer og sjef i Tesla, Elon Musk, twitret at han ville ta selskapet privat. To uker med støy har satt sitt preg på aksjekursen, som har vært gjennom voldsomme svingninger. Nå snur imidlertid Musk i synet på privatisering. Seks styremedlemmer har kommet med en kort uttalesle etter et møte torsdag, hvor Musk holdt et innlegg om hvilke faktorer som talte for avnotering.- Etter å ha sett nærmere på prosessen og overveiet omstendighetene, har han kommet frem til at det er best ikke å fortsette, skriver styremedlemmene.Det betyr at Tesla blir på børs.

tesla
elon musk
privatisering
avnotering
børsnotert