Flerdobler ressursanslag etter boring av ny brønn

Lundin Petroleum har boretavgrensningsbrønn og øker nå ressursanslaget for Rolvsnes kraftig.

Lundin Petroleum, som er operatør for utvinningstillatelse 338C, har avsluttet boring av avgrensningsbrønn 16/1-28 S, melder TDN Direkt.Brønnen er boret om lag én kilometer nordøst for funnbrønnen 16/1-12, og rundt 190 kilometer vest for Stavanger. Funnet 16/1-12 (Rolvsnes) ligger rett sør for Edvard Grieg-feltet. Funnet ble påvist i grunnfjellsbergarter i 2009 og avgrenset av 16/1-25 S i 2015.Før 16/1-28 S ble boret, var operatørens ressursanslag ifølge nyhetsbyrået på mellom 0,4 og 2,2 millioner standard kubikkmeter (Sm3) utvinnbar olje og mellom 0.3 og 0,4 milliard Sm3 utvinnbar gass.Etter boringen er foreløpige beregninger av størrelsen på mellom 2 og 11 millioner Sm3 utvinnbar olje og mellom 0,1 og 2 milliarder Sm3 utvinnbar gass.Rettighetshaverne vil vurdere funnet med hensyn til en mulig søknad om prøveutvinning, sannsynligvis ved å knytte avgrensningsbrønnen opp til eksisterende infrastruktur på Edvard Grieg-feltet.Lundin Petroleum eier 50 prosent i lisensen, mens Lime Petroleum sitter på 30 prosent og OMV eier 20 prosent.


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også