Fondsgigant lanserer gratis fond

Det har vært en tydelig trend de siste årene at private investorer har blitt prissensitive og velger kostnadsbesparende fond. Investorlegenden Warren Buffet har lenge kritisert aktive fondsforvaltere og mener «opplegget spiser kapital like crazy» .Dette har satt stort press på de tradisjonelle fondsforvalterne som i tur og orden har redusert forvaltningshonoraret de bevilger seg selv for å forvalte sparepengene til kundene. I 2017 kuttet hele 37 prosent av de aktivt forvaltede amerikanske fondene som Morningstar følger kostnadene, skriver Marketwatch.I kampen mot bunden annonserte Fidelity Investments onsdag to nye fond som setter en ny standard som kostnadsvinner med internasjonal kundemasse. Den årlige kostnaden settes til 0 prosent, skriver Marketwatch.Det ene fondet vil speile hele det amerikanske aksjemarkedet, mens det andre vil fokusere på internasjonale aksjer.Fondets inntektsmodell baserer seg på utlån av verdipapirer til meglere og andre insitusjoner, samt muligheten for kryssalg til andre produkter hos fondskjempen.Kanskje det finnes en gratis lunsj allikevel?