Forskningssjef anbefaler tre aksjer

I onsdagens rapport fra Investtech anbefales kjøp av aksjer i Bakkafrost, Borr Drilling og Kongsberg Automative.- Investorene har over tid betalt stadig høyere priser for å kjøpe seg opp i Bakkafrost, og aksjen ligger i en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Dette signaliserer økende optimisme hos investorene, og videre oppgang innenfor kanalen indikeres. Aksjen er nå over motstanden ved cirka 467 kroner og ligger i all-time-high. Det er ingen motstand over dagens kurs, og Bakkafrost kan lett stige videre. Ved reaksjoner ned er det støtte ved den tidligere motstanden ved 467 kroner. Det kortsiktige momentumet i aksjen er sterkt positivt, med RSI over 70. Dette signaliserer kjøperne er aggressive og indikerer videre kursoppgang. Vurdering: Kjøpskandidat, skriver forskningssjef Geir Linløkken.- Borr Drilling ligger i en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Stigende trender indikerer at bedriften er inne i en positiv utvikling og at kjøpsinteressen blant investorene er økende. Videre oppgang indikeres. Kursen har snudd opp igjen etter et fall de siste par månedene. Det er dannet støtte ved 36,20 kroner, og dagens kursnivå kan gi en god anledning til å kjøpe seg inn i aksjen. Aksjen har motstand ved 42,40 kroner, tilsvarende 10 prosent opp. Volumbalansen er imidlertid negativ, noe som tilsier at prisen stiger på avtagende volum. Dette svekker aksjen noe, men ikke nok til å hindre aksjen fra å få en ren kjøpsanbefaling. Borr Drilling er svakt positiv på innsidehandler etter fire store kjøp tidligere i år. Vurdering: Kjøpskandidat, skriver Linløkken.- Kongsberg Automotive ASA har brutt den stigende trendkanalen på mellomlang sikt, noe som i første omgang indikerer svakere stigningstakt. Siden nyttår har aksjen stort sett beveget seg mellom motstanden ved 11,10 kroner og støtten ved 9,10 kroner. Dette er en indikasjon om at investorene er usikre og avventer nye impulser. Et brudd og sluttkurs på et av disse nevnte nivåene vil signalisere videre kursutvikling i samme retning. Aksjen er positivt på innsidehandler etter flere kjøp fra meldepliktige personer i våren i år. Vurdering: Svak kjøpskandidat, avslutter Linløkken.


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også