Golden Energy Offshore sikrer mer supplyjobb

Rederiet som jobber med å finansiere bestillingen av to nybygg, har nå sikret arbeid til sin eksisterende flåte til minst ut oktober. .

Det Ålesund-baserte offshorerederiet Golden Energy Offshore Services som er notert på Merkur Market eier og driver to forsyningsskip som begge ble ferdigstilt i 2005.Fredag kan rederiet melde at det ene skipet - Energy Swan - har fått mer arbeid for oljeselskapet Wintershall Norge AS.Skipet har nå sikret arbeid frem til utgangen av 2018 til en rate som reflekterer markedsforholdene, opplyses det.Partene har også blitt enige om at Wintershall har tilgjengelige opsjoner på å beholde skipet til 30. november 2021 i henhold til den opprinnelige kontrakten som ble inngått i 2013 (4+4 år).Det andre skipet - Energy Scout - fikk i juni en forlengelse av kontrakten med Total E&P Nigeria til 30. oktober med mulighet for forlengelse i ytterligere tre måneder.Selskapet er noe så sjeldent som et gjeldfritt offshorerederi etter en refinansiering med hele flåten på lengre kontrakter.Kjøper to nybyggRederiet ønsker å vokse i påvente av et markedsoppsving, og har derfor sikret seg muligheten til å kjøpe to nybygde flerbruks plattform forsyningsskip (MPSV) til det som omtales som attraktive betingelser.Det ble annonsert i slutten av juni.Arctic Securities og Fearnley Securities er hyret inn for å hente egenkapital og/eller alternativ kapital til finansieringen. Prisen pr. båt ble oppgitt til 17,9 millioner dollar, tilsvarende om lag 150 millioner kroner, og rederiet har allerede foretatt en nedbetaling på 5 prosent ved å utnytte selskapets overskuddslikviditet.- Selskapet vil fortsette å se etter muligheter til å utvide flåten med moderne kvalitets-offshorefartøy til attraktive priser for å gjøre selskapet i stand til å dra nytte av den sterke interessen i markledet for fartøy drevet av Golden Energy Offshore Management, sammen med en forventet normalisering av offshore supplymarkedet, het det i meldingen fra da kjøpet ble annonsert. Obligasjonseierne tok overRett før jul i fjor fikk Golden Energy Offshore Services klarsignal for refinansieringsplanen sin av obligasjonseierne.95,4 prosent av de fremmøtte obligasjonseierne på møtet 19. desember stemte for planen som innebar å konvertere det utestående obligasjonslånet på drøyt 220 millioner kroner til aksjer på forfallsdatoen.Hensikten var å skape et gjeldfritt selskap som skulle bli mer konkurransedyktig, samt gi obligasjonseierne mulighet til å ta del i den strategiske ledelsen av selskapet gjennom å kunne velge styremedlemmer.Gjeldskonverteringen ga obligasjonseierne et eierskap i selskapet på 90 prosent.