Harvey Gulf vil torpedere Tidewater-fusjon

Offshorerederiet Gulfmark er i vinden om dagen. Tre uker den annonserte fusjonen med Tidewater, kommer en ny spiller på banen. 

Børs

Det amerikanske offshorerederiet GulfMark Offshore bekrefter at det har mottatt et ikke-bindende forslag fra konkurrenten Harvey Gulf om en sammenslåing.Forslaget kommer kun tre uker etter nyheten om at GulfMark og Tidewater har blitt enige om å fusjonere til det som - dersom fusjonen går igjennom - blir verdens største offshorerederi målt i flåtestørrelse. Tidewater-forslaget innebærer at GulfMark-aksjonærene sitter igjen med 26 prosent av det kombinerte selskapet, mens en sammenslåing med Harvey Gulf vil innebære at GulfMark-aksjonærene eier totalt 41,2 prosent.Tidewater/Gulfmark ville fått en markedsverdi på 1,25 milliarder dollar, tilsvarende 10,3 milliarder kroner, mens forslaget til Harvey Gulf innebærer en markedsverdi på 932 millioner dollar, eller om lag 7,7 milliarder kroner, dersom en sammenslåing finner sted.En fusjon med Tidewater innebærer at aksjonærene sitter igjen med verdier for totalt 340 millioner dollar, mens en fusjon med Harvey Gulf impliserer en verdi på totalt 384 millioner dollar for GulfMark-aksjonærene.Tallene er basert på henholdsvis TIdewaters' og GulfMarks' sluttkurs 13. juli. Size matters?En fusjon mellom GulfMark og Tidewater vil skape et gigantrederi med en total flåte på 274 offshore serviceskip verdsatt til 1,4 milliarder dollar, eller om lag 11,5 milliarder kroner, ifølge verdivurderingstjenesten Vesselsvalue.Den totale flåten til GulfMark og Harvey Gulf ville til sammenligning "kun" bestått av 129 skip, men disse har en lavere gjennomsnittsalder og markedsverdien til flåten ville kunne vært drøyt 200 millioner dollar lavere.Det skyldes at Harvey Gulf, i tillegg til 57 offshore serviceskip, har seks konstruksjonskip i flåten som er verdt betydelig mer enn konvensjonelle forsynings- og ankerhåndteringskip. Harvey Gulf-ledelsen mener naturlig nok at GulfMark-aksjonærene vil være mye bedre posisjonert for fremtiden dersom deres fusjonsforslag velges, snarere enn Tidewater-forslaget.Vesselsvalue-topp Matthwe Freeman mener på sin side at det er et spørsmål om størrelse over spesialitet og hva fremtiden bringer.Anbefaler TidewaterGulfMark-styret skal nå, sammen med rådgiverne sine, gjennomgå forslaget til Harvey Gulf.Styret tror imidlertid fortsatt at Tidewater-fusjonen er i aksjonærenes beste interesse, og anbefaler at aksjonærene stemmer for den.Harvey Gulf gjennomgikk i vår en restrukturering under beskyttelse av den amerikanske konkurslovgivningen Chapter 11.Denne prosessen ble avsluttet 2. juli.

gulfmark
tidewater
fusjon
offshorerederi
harvey gulf
Nyheter
Børs