Hunter Group på minussiden

Hunter Group leverer røde tall for 2. kvartal 2018, men underskuddet er mindre.

Hunter Group melder om et resultat etter skatt på minus 3,55 millioner kroner i 2. kvartal 2018, mot minus 66,11 millioner kroner i samme periode året før.Resultat per aksje ble minus 0,01 kroner, mot minus 0,07 kroner ved samme korsvei i fjor.Resultatet før skatt ble 0,08 millioner kroner, sammenlignet med minus 77,02 millioner kroner i fjor.Driftsresultatet ble minus 5,68 millioner kroner, mot minus 77,92 millioner kroner året før.Driftsinntektene beløp seg til 0 millioner kroner, sammenlignet med 0 millioner kroner i 2. kvartal 2017.- På nær sikt tror vi at tankratene vil fortsette å være svake på grunn av et overheng av tonnasje forårsaket av leveranser av nybygg. Antallet leveranser er imidlertid bremset, og vi tror at vi er på vei mot et mer balansert marked senere i år med noe strammere rater, heter det i kvartalsrapporten.Her er rapporten og presentasjonen


CFO

NattoPharma ASA • Lysaker