Incus Investor er igjen i brudd med lånevilkår

Jobber med bankene for å finne en løsning.

Incus Investor opplyser i en børsmelding mandag kveld at selskapet, basert på gjeldende prognoser, i løpet av inneværende måned vil komme i brudd med låneavtalens krav til minimum likviditetsreserve.Denne er på 40 millioner kroner.«Selskapet er i konstruktiv dialog med bankene med sikte på å finne en løsning i forhold til brudd på lånevilkår», heter det i børsmeldingen.Tidligere i sommer, nærmere bestemt 13. juni, opplyste selskapet at det var i brudd med lånevilkåret knyttet til tre måneders rullerende EBITDA for perioden mars-mai 2018, samt EBITDA hittil i år, med rapporteringsfrist 16. juni 2018.Bruddet skyldes hovedsakelig at Scana Steel hadde levert lavere EBITDA enn forventet i perioden.Også da ble det opplyst at selskapet var i konstruktiv dialog med bankene med sikte på å finne en løsning.Bjørn Torkildsen gikk fra stillingen som konsernsjef i Incus Investor med virkning fra 1. juli.Frem til en ny leder er på plass, fungerer finansdirektør Kjetil Flesjå også som konsernsjef.


Les også