Inntektene krympet for Golar LNG

Shippingmarkedet i ferd med å hente seg inn, skriver selskapet.

Golar LNG Partneres melder om et resultat etter skatt på 28,4 millioner dollar i 2. kvartal 2018, mot 53,8 millioner dollar i samme periode i fjor.Resultat per aksje ble 1,44 dollar, mot 1,74 dollar ved samme korsvei i fjor.Driftsresultatet ble 36,6 millioner dollar, mot 87,4 millioner dollar året før.EBITDA (justert) endte på 61,8, mot 113,6 millioner dollar.Driftsinntektene beløp seg til 84,2 millioner dollar, sammenlignet med 136 millioner dollar i 2. kvartal 2017.Jakter nytt skipSelskapet skriver i forbindelse med kvartalsrapporten at selskapet er i dialog om å ytterligere kjøp, etter kjøpet av Golar Hilli LLC ble fullført 12. juli 2018.FSRU Golar Freeze gikk inn i Dubai Drydocks 19. juli, og ventes å være ferdig i oktober 2018, skriver TDN Direkt. Skipet ventes etter dette å være i tjeneste i 15 år uten tørrdokking. LNG-carrieren Methane Princess ventes å gå i tørrdokk de nærmeste dagene, og ventes dermed å være uten arbeid i rundt 33 dager.FSRU Golar Freeze ventes å gi ytterligere 380 millioner i effektiv inntektsordrereserve, og generere mellom 18 og 22 millioner i årlig kontraktinntekter før utgifter.- Shippingmarkedets gjenopphenting utvikler seg som ventet. En vesentlig bedring i interesse for langsiktige fartøy-chartere, den nylige timånedersavtalen for Golar Maria, den økende interessen for chartere for Golar Mazo og den lavere enn teoretiske rateforskjellen mellom dampturbin og nyere skip er alle betryggende indikatorer på en underliggende gjenopphenting. Gjenopphentingen representerer også en solid backstop dersom FSRU Golar Igloo-kontrakten ikke skulle bli fornyet, uttaler selskapet.


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også