Interoil Exploration med oppdatering

Oljeselskapet ute med produksjonsoppdatering. 

Børs

Interoil Exploration & Production rapporterer om en bruttoproduksjon på 1.667 fat oljeekvivalenter per dag i Colombia i juli 2018, mot 2. 208 fat oljeekvivalenter per dag måneden før.Det skriver selskapet i en produksjonsrapport fredag. Oljeproduksjonen utgjorde 1.258 fat per dag, mot 1.788 fat per dag i forrige måned.Reduksjonen skyldes i hovedsak stenging Vikingo-brønnen siden 5. juli, skriver selskapet. 

interoil exploration and production