- Kan låne penger billig en god stund til

Landets husholdninger har fortsatt mye å glede seg over, mener seniorøkonom Halfdan Grangård.

Børs

Finansnæringens hovedorganisasjon Finans Norge la tirsdag morgen frem forventningsbarometeret for 3. kvartal, som måler nordmenns tiltro til sin egen og landets økonomi.Barometeret viser at troen på landets økonomi det neste året faller markant. Ikke siden begynnelsen av 2017 har folk hatt mindre tro på de økonomiske utsiktene til landet.Les også: Forventningene til landets økonomi stuperHyggelige nivåer«Det er særlig underindeksen som måler troen på landets økonomi neste år som falt markert. Her kan frykten for økt proteksjonisme internasjonalt og den forestående rentehevingen fra Norges Bank ha bidratt negativt ifølge pressemeldingen», skriver Halfdan Grangård, seniorøkonom i Handelsbanken Capital Markets, i morgenrapporten.Til tross for en liten nedgang over de siste kvartalene, må en ifølge Grangård kunne karakterisere nivåene som hyggelige.«Vi må tilbake til før nedturen i norsk økonomi i perioden 2014-2016 for å finne igjen tilsvarende nivåer på konsumenttilliten som vi har hatt det siste året. Her hjemme har husholdningene fortsatt mye å glede seg over», skriver han.Seniorøkonomen peker på at økonomien er sterk nok til å generere god sysselsettingsvekst og arbeidsledigheten trender fortsatt nedover.«I tillegg er lønnsveksten på vei oppover og rentene er stadig svært lave. Selv om også vi venter en renteheving fra Norges Bank ved møtet i september, endrer ikke det faktumet at norske husholdninger fortsatt vil kunne låne penger billig en god stund til. Med dette bakteppet, er det da ikke overraskende at husholdningene melder om fortsatt forholdsvis god stemning, skriver Grangård i rapporten.KronesvekkelseKrysset EUR/NOK steg fire øre på ukens første handledag, og endte på 9,726 mandag kveld. I løpet av natten har det ikke vært særlig endringer i nivået.«Kronen har dermed svekket seg med om lag 2,5 prosent mot den felleseuropeiske valutaen siden 7. august (9,491), mens euroen på bred basis har steget knappe to prosent. Dermed har ikke oppgangen på syv prosent i oljeprisen i løpet av de siste to ukene bidratt til noen synlig positiv impuls for kronekursen», skriver økonomen i Handelsbanken Capital Markets.

handelsbanken capital markets
halfdan grangård
norsk økonomi
valuta
kronesvekkelse