Kan renteoppgangen være kortvarig?

Mens ekspertene varsler renteheving i september, mener Morgan Stanley at oppgangen i aksjemarkedene er i ferd med å nå en topp. Ifølge CMC Markets' Henrik Sommerfelt kan i så fall renteoppgangen få en brems.

Under torsdagens såkalte mellommøte besluttet hovedstyret i Norges Bank å holde styringsrenten uendret på 0,5 prosent.Sentralbanksjef Øystein Olsen påpekte at utsiktene og risikobildet ikke synes vesentlig endret sammenlignet med vurderingene i juni, og holder dermed på anslaget om første renteheving i september. I så fall blir det den første rentehevingen i Norge på syv år, og kan potensielt markere startskuddet på en ny epoke med «mer normale» renter, skriver CMC Markets-topp Henrik Sommerfelt i en markedskommentar.Argumentet for en høyere styringsrente er blant annet økonomisk vekst, svak norsk valuta og lav arbeidsledighet. I tillegg viste tall fra SSB tegn på inflasjonsvekst i forrige uke."Flere indikatorer tyder imidlertid på at den økonomiske veksten går mot en slutt. Blant disse har vi økende fare for global handelskrig, sentralbankenes gradvise tilbakekjøp av verdipapirer, tendenser til høyere råvarepriser og Brexit-uro. I tillegg presenterte NHO en rapport denne uken som peker på lav økonomisk vekst fremover, blant annet som følge av demografiske utfordringer", skriver Sommerfelt.AdvarteSommerfelt påpeker at også Morgan Stanley var ute denne uken og advarte investorene mot at den himmelske veksten, fortrinnsvis i teknologi- og internettaksjer, kan ha nådd en topp."Noe av bakgrunnen for denne analysen skal ha vært at Apple passerte en markedsverdi på 1.000 milliarder dollar, noe som av enkelte eksperter beskrives som en potensiell psykologisk terskel som markerer en historisk topp", skriver han.For tradere derimot, mener Sommerdelt at det kan være store gevinstmuligheter å hente i de store svingningene som følger av en korreksjon. "Dersom en global korreksjon skulle inntreffe vil det i alle tilfeller være vanskelig for sentralbankene å forsvare ytterligere rentehevinger", påpeker CMC Markets-toppen."I kommende uke er tradere spente på de ferske BNP-tallene som slippes for Norge og Tyskland. De tyske tallene anses som relevante i forhold til den mest populære indeksen hos CMC Markets, nemlig DAX-indeksen. I tillegg følger de nøye med på utviklingen i den Tyrkiske Liraen som denne uken tok seg opp etter en betydelig nedgang uken før", avslutter Sommerfelt.