Kjempevekst i AF Gruppen

Topplinjen steg 40 prosent i 2. kvartal. Samtidig kommer toppsjefen med påminnelse.

Børs

AF Gruppen hadde et resultat etter skatt på 191 millioner kroner i 2. kvartal 2018. I samme kvartal i fjor var resultatet 200 millioner kroner.Resultat per aksje ble 1,53 kroner, mot 1,77 kroner ved samme korsvei i fjor.Resultatet før skatt ble 256 millioner kroner, sammenlignet med 250 millioner kroner i fjor.Presentasjonen ser du LIVE her fra klokken 08:30. Kraftig vekstDriftsresultatet (EBIT) ble 256 millioner kroner, mot 251 millioner kroner året før.EBITDA (driftsresultat før av- og nedskrivninger) kom inn på 298 millioner kroner, opp fra 292 millioner kroner i samme periode i fjor.Driftsinntektene beløp seg til 4.692 millioner kroner, sammenlignet med 3.347 millioner kroner i 2. kvartal 2017.En ordreinngang på 5.106 millioner kroner i kvartalet ga en ordrereserve per 30/6 på 19.866 millioner kroner, opp fra 18.928 på samme tid i fjor.Kraftfull påminnelseTopplinjeveksten kom altså inn på solide 40 prosent, men toppsjef Morten Grongstad minner om at selskapets vekst og verdiskapning aldri skal gå på bekostning av sikkerhet.- Dette krever mye av oss hver dag. Vi fikk en kraftfull påminnelse om hvor sårbare vi er, da en ansatt hos en av våre underentreprenører døde som følge av en arbeidsulykke ved E18 Tvedestrand-Arendal i mai. Når det fatale skjer kommer sterk vekst og et godt kvartalsresultat i andre rekke. Selv med lav skadefrekvens, må vi aldri glemme at sikkerhetsarbeid er ferskvare, sier han blant annet i en kommentar.Rapporten her.

af gruppen
morten grongstad