Kontrakt for økt utvinning på Johan Castberg

Norskutviklet digital teknologi skal bidra til økt utvinning fra Johan Castberg-feltet i Barentshavet.

Equinor har ifølge en melding tildelt Alcatel Submarine Networks kontrakt for Permanent reservoarmonitorering (PRM), som igjen har tildelt en større underleveranse til Nexans Norway AS.- PRM er en sentral del i digitaliseringsstrategien for Johan Castberg, og vil være et viktig verktøy for å øke utvinningsgraden fra Johan Castberg, sier direktør for Johan Castberg-prosjektet, Knut Gjertsen, ifølge meldingen.Teknologien er norskutviklet, og kontrakten er en utøvelse av en opsjon av rammeavtale for PRM inngått med Alcatel i forbindelse med tilsvarende kontraktsinngåelse for Johan Sverdrup-feltet i Nordsjøen i januar i år.«Johan Castberg og Johan Sverdrup vil dele prosjektledelse for PRM, noe som vil bidra til synergier og besparelser», heter det.Johan Sverdrup og Johan Castberg er de første feltene i verden hvor dette installeres før produksjonsoppstart.