Korreksjon på laksetung børs

Oslo børs faller etter åpningen fredag.

Fredag beveger Oslo Børs seg i negativt territorium rett etter åpning. I skrivende stund er hovedindeksen ned 0,31 prosent til 905,88 poeng.Store selskaper som Telenor og Equinor faller henholdsvis 0,56 og 0,19 prosent.Dette skjer etter at konsumprisindeksen (KPI) steg 3,0 prosent fra juli 2017 til juli 2018, mens KPI-JAE steg 1,4 prosent i samme periode. På forhold var det ventet en KPI-JAE på 1,2 prosent. Fra juni til juli 2018 økte KPI 0,7 prosent, hovedsakelig grunnet matvareprisene.OljeprisenBrent-oljen er fredag morgen ned 0,16 prosent til 71,88 dollar fatet, mens WTI-oljen faller 0,25 prosent til 66,58 dollar fatet.Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 72,70 dollar fatet ved børsslutt i Oslo torsdag.Fokus i oljemarkedet er fremdeles på effekten av USAs sanksjoner mot Iran, og handelskonflikten mellom USA og Kina.- Oljeprisene stiger svakt fredag på bekymringer om at USAs gjeninnføring av sanksjoner mot Iran vil føre til strammer tilbud, men den eskalerende handelskonflikten mellom Washington og Beijing holder markedet tilbake fra ytterligere gevinster, skriver Reuters.Sparebanken 1 BVResultat etter skatt endte på 220,5 millioner kroner, mot 92,6 millioner kroner i fjor.Netto renteinntekter kom inn på 146,1 millioner kroner, mot 140,9 millioner kroner i 2. kvartal 2017.Avkastningen på egenkapitalen i kvartalet (annualisert) endte på 20,7 prosent, mot 9,5 prosent i tilsvarende kvartal i fjor.Resultatet påvirkes av engangseffekter ved avvikling av ytelsesordninger pensjon er inntektsført med 92,2 mill i 2. kvartal, samt gevinst ved salg av bankens forretningsbygg.Gitt uendrede rammevilkår forventer banken relativt lave tap i 2018.Aksjen reagerer positivt og handles for 36,7 kroner, opp 0,82 prosent.Storm Real EstateResultatet ble minus 3,01 millioner dollar, mot minus 3,53 millioner dollar året før.Resultat før skatt endte på minus 3,68 millioner dollar, mot minus 4,27 millioner dollar i samme periode året før.Styret i Storm Real Estate ASA har den 9. august 2018 vedtatt å endre formell daglig leder for selskapet. Ny konstituert daglig leder er Kristoffer Holmen.Aksjen er uforandret rett etter åpning på kurs 0,66 kroner.Wilh. Wilhelmsen HoldingResultatet endte på minus 201 millioner dollar, mot minus 100 millioner dollar i fjor.Resultat per aksje ble minus 4,32 dollar, mot minus 2,16 dollar året før.Driftsresultatet endte på minus 9 millioner dollar, mot 206 millioner dollar ved samme korsvei i fjor.Omsetningen endte på 222 millioner dollar, mot 344 millioner dollar i fjor.- Et mer negativt sentiment i global handel, og potensielle innførsler av ytterligere tariffer og restriksjoner, skaper usikkerhet på mellomlang basis, heter det i rapporten.A-aksjen handles for 182,6 kroner, ned 2,35 prosent, mens B-aksjen faller 1,60 prosent til 184,0 kroner.DNB og OrklaEU-kommisjonen har godkjent at bankgiganten DNB og matprodusenten Orkla går sammen om å danne et nytt markedsføringsselskap.Det nye selskapet har fått navnet Optimized AS.Selskapet vil holde på med datadrevet markedsføring gjennom egenkanalmarkedsføring og innkjøpte mediaplasseringer, samt gjennomføring av analyse av data for markedsføringsbruk.DNB-aksjen er ned 0,77 prosent og handles for 167,75 kroner, mens Orkla er opp 0,86 prosent, til kurs 70,44 kroner.Questerre EnergyQuesterre Energy Corporation melder om et resultat etter skatt på 0,6 millioner kanadiske dollar i 2. kvartal 2018, mot minus 3,6 millioner dollar i samme periode året før.Resultatet før skatt ble 0,5 millioner dollar, sammenlignet med minus 3,5 millioner dollar i fjor.Driftsinntektene beløp seg til 9,3 millioner dollar, sammenlignet med 4,1 millioner dollar i 2. kvartal 2017.Qursterre-aksjen faller til 3,14 kroner, ned 1,26 prosent.LaksLakseaksjene faller tilbake etter en periode med sterk utvikling.Marine harvest er ned 0,71 prosent til kurs 181,70 kroner.Lerøy krymper hele 2,69 prosent til 62,12 kroner.Bakkafrost faller til 489,0 kroner, ned 2,69 prosent.Salmar faller 0,60 prosent til 428,0 kroner.Grieg Seafood faller 1,00 prosent, til 98,90 kroner.PolarcusTekniske og operasjonelle serviceavtaler mellom et datterselskap av Polarcus og et statlig energiselskap for fartøyet Barbaros Hayreddin Pasa avsluttes 3. oktober, ifølge en melding fredag.Aksjen faller 1,63 prosent og handles til kurs 2,115 kroner.WilsonWilson ASA melder om et resultat etter skatt på 5,60 millioner euro i 2. kvartal 2018, mot minus 0,36 millioner euro i samme periode året før.Resultat per aksje ble 0,12 euro, mot minus 0,0 euro ved samme korsvei i fjor.EBITDA utgjorde 13,12 millioner euro, mot 8,29 millioner euro i fjor.Driftsinntektene beløp seg til 68,37 millioner euro, sammenlignet med 33,60 millioner euro året før.- Første halvår 2018 har vært preget av et marked i et positivt sentiment med god lastetilgang der ratene har festet seg på et høyere nivå enn tidligere, skriver selskapet i en melding.Aksjen handles for 19,9 kroner, uforandret fra stengning torsdag.


CFO

NattoPharma ASA • Lysaker