Læringsverkstedet vil utvide milliardlån

Har hyret inn DNB Markets til å arrangere investormøter.

Læringsverkstedet, Norges største, private barnehagekjede, hentet i fjor sommer 1,2 milliarder kroner gjennom utstedelsen av et senior, usikret obligasjonslån med løpetid på fem år.Lånet har en total ramme på 1,5 milliarder kroner, og nå ønsker barnehagekjeden å øke lånebeløpet.Ifølge en melding onsdag har DNB Markets blitt hyret inn for å arrangere investormøter.Avhengig av markedsforholdene vil en utvidelse av det eksisterende lånet følge, opplyses det i meldingen.Lånet har en rente på tre måneders NIBOR pluss et rentepåslag på 4,00 prosent poeng.Læringsverkstedet eier rett under 200 barnehager i Norge, samt cirka 70 barnehager og skoler i Sverige.Totalt har organsiasjonen 6.000 ansatte som passer på rundt 20.000 barn.