Lebaras regnskapsrot skaper hodebry for Pareto-kunder

Mens norsk gründer satt igjen med milliardgevinst etter salget av mobilselskapet Lebara, har det gått motsatt vei for investorene i selskapets obligasjonslån. Samlet papirtapet er på 1,4 milliarder.

Rasiah R. Leon, en av gründerne bak mobil-selskapet Lebara, kunne koste på seg et stort glis etter salget til det sveitsiske selskapet Palmarium i september i fjor.Hvor mye sveitserne betalte ble ikke offentliggjort, men Finansavisen erfarer at selskapet ble verdsatt til nær en milliard dollar på salgstidspunktet, noe som betyr at Leon, med en tredjedels eierskap, satt igjen med en milliardgevinst.Oppkjøpet ble ifølge Financial Times finansiert gjennom utstedelsen av et femårig obligasjonslån på 350 millioner euro, tilsvarende 3,4 milliarder kroner, tilrettelagt av Pareto Securities i august.  Investorene som lot seg friste – og det var mange – har ikke hatt like stor grunn til å glise i etterkant.Obligasjonskursen har det siste halve året gått veldig opp og ned, men mest ned.De siste dagene har obligasjonen blitt omsatt til kurser mellom 57 og 63 prosent av pålydende, noe som tilsvarer et fall på rundt 40 prosent for investorene som har vært med siden starten.Verdier for rundt 1,4 milliarder kroner har dermed, bokstavelig talt, blitt rotet vekk.RegnskapsrotProblemene startet for alvor 26. februar i forbindelse med publiseringen av tallene for fjerde kvartal i fjor. Selskapet unnlot blant annet å rapportere tall, som viste seg å være svært negative, for tre datterselskap. I tillegg ble det kjent at finansdirektøren hadde sagt opp av personlige grunner.  Etter et halvt år med regnskapsrot, og gjentatte utsettelser, som tidligere har blitt omtalt av Finansavisen, har selskapet fortsatt til gode å publisere både regnskapet for 2017, samt første kvartal 2018.Mobilselskapet har heller ikke klart å leve opp til et annonsert tilbakekjøp av obligasjoner på 15 millioner euro som, etter en måneds utsettelse, skulle vært fullført for én uke siden.Ifølge et nytt forslag som har fått full støtte fra majoriteten av obligasjonseierne, skal selskapet nå kjøpe tilbake obligasjoner i to omganger for 15 millioner euro hver, samt publisere regnskapene senest 27. august.Dersom heller ikke denne fristen overholdes, er selskapet forpliktet til å kjøpe tilbake obligasjoner for ytterligere 15 millioner euro.Frem til regnskapet er publisert må selskapet også betale en høyere rentemargin.I tillegg må den nytilsatte finansdirektøren, Olivier Sage, hver onsdag komme med oppdateringer til en gruppe bestående av to tredjedeler av obligasjonseierne.I forbindelse med prosessen har disse hyret inn det amerikanske advokatfirmaet Kirkland & Ellis, som blant annet bisto Seadrill i forbindelse med restruktureringsprosessen, samt det norske advokatfirmaet BAHR.  Pareto er finansiell rådgiver for Lebara. -Vi er skuffetMorten E. Astrup som forvalter Storm Bond Fund, er en av flere norske forvaltere som har blitt negativt påvirket av utviklingen i Lebara.  I juli bidro obligasjonslånet med en negativ avkastning på 0,55 prosent for fondet han forvalter fra London.- Vi er skuffet over at ikke Lebara har levert på rapportering og tilbakekjøp som lovet til markedet, sier Astrup til Hegnar.no.Lebara-investeringen utgjør ifølge Astrup rett over 2 prosent av fondet.Astrup venter imidlertid fortsatt et positivt utfall og viser blant annet til de ukentlige oppfølgingsmøtene obligasjonseiergruppen har med ledelsen.- Vi har fortsatt tillit til management og har tro på en løsning på rapporteringsutfordringene, sier han.Andre markedsaktører Hegnar.no har snakket med, ser imidlertid ikke bort i fra at det kan komme flere utsettelser.Av andre norske forvaltere satt Holbergfondene, gjennom fondet Holberg Kreditt, med Lebara-obligasjoner for totalt 132 millioner kroner ved utgangen av juli.Alfred Bergs høyrentefond har også eid Lebara-obligasjoner.Forvalter Tom Hestnes valgte imidlertid å kvitte seg med disse i juni, fremgår det av fondets seneste månedsrapport.Bra start på åretI en oppdatering fra Lebara datert 27. juli, ble det opplyst at første kvartal 2018 ble vesentlig bedre enn samme periode året før, og at året har startet bra.Ureviderte tall viser at Lebara Mobil fikk et driftsresultat før av- og nedskrivninger (EBITDA) på 63 millioner euro i 2017.Det poengteres at dette er tall som kan endre seg etter hvert som de blir revidert.Når det gjelder andre kvartal, slås det fast at selskapet har kommet en lang vei med strategiske tiltak knyttet til lønnsom vekst, kostnadskutt og reorganisering.Selskapet har også returnert til vekst i kundebasen, opplyses det.Hvorvidt selskapet klarer å returnere til rutinen med å levere regnskaper, gjenstår å se.