Lerøy Seafood ser svakere resultat

Lerøy Seafood tror 3. kvartal blir svakere enn 2. kvartal.

Lerøy Seafood melder om et resultat etter skatt på 1.162,7 millioner kroner i 2. kvartal 2018, mot 1.219,2 millioner kroner i samme periode året før. Ifølge TDN Direkts var det ventet et resultat på 846 millioner kroner.Resultat per aksje ble 1,28 kroner, mot 1,05 kroner ved samme korsvei i fjor. Her var det ventet et resultat på 1,42 kroner per aksje.Resultatet før skatt ble 1.500,6 millioner kroner, sammenlignet med 1.559,9 millioner kroner året før. Snittforventningene til analytikerne tilsa et resultat før skatt på 1.146 millioner kroner.Driftsresultatet ble 1.473,8 millioner kroner, mot 1.510,2 millioner kroner året før.Driftsresultat før verdijustering av biomasse ble 1.000,1 millioner kroner, mot 800,7 millioner kroner i 2. kvartal 2017. Forventningen var 1.119 millioner kroner.Driftsinntektene beløp seg til 5.041,7 millioner kroner, sammenlignet med 4.224,3 millioner kroner i 2. kvartal 2017. Analytikernes forventninger lå her på 4.992  millioner kroner.Det varsles et utbytte på 1,50 kroner per aksje.Konsernet forventer i dag å slakte 166.000 tonn inneværende år, i Norge, sammenlignet med 158.000 tonn i 2017.- Prisene på laks og ørret var i 2. kvartal 2018 svært volatile og er fortsatt på et høyt nivå. Dette sammen med et høyere høstet volum i kvartalet, er viktigste driver til at Lerøy Seafood Group oppnår det høyeste driftsresultat i noe andre kvartal i konsernets historie, forteller konsernleder Henning Beltestad.- Men, konsernets samlede prisoppnåelse er negativt påvirket av lavere prisoppnåelse på ørret enn laks, en slakteprofil med høyt uttak i juni med lavere pris, og nedklassing av kvalitet i en region, fortsetter Beltestad.Styret opprettholder sin forventning om en sterk inntjening for året 2018 som helhet, men forventer i dag et svakere resultat i 3. kvartal enn det en oppnådde i 2. kvartal.Her er rapporten  og presentasjonen