Litt bedre fra American Shipping Company

American Shipping Company løftet bunnlinjen i 2. kvartal.

American Shipping Company melder om et resultat etter skatt på 2,0 millioner dollar i 2. kvartal 2018, mot 1,4 millioner dollar i samme periode året før.Resultat per aksje ble 0,03 dollar, mot 0,02 dollar ved samme korsvei i 2017.Resultat før skatt endte på 2,3 millioner dollar, sammenlignet med 1,6 millioner dollar.Driftsresultatet ble 12,2 millioner dollar, mot 12,7 millioner dollar året før.Driftsinntektene beløp seg til 21,9 millioner dollar, det samme som i 2. kvartal 2017.Her er rapporten og presentasjonen.