Megalønnsom legesuksess kan bli solgt

Hovedeierne i Melin Medical cashet inn et milliardbeløp i fjor på forenkling av hverdagen til leger. Nå vurderes et salg som kan gi eierne ny kjempegevinst.

Melin-gruppen som ble etablert av danske Jesper Melin Ganc-Petersen i 2011 leverer betalingsløsninger til legeindustrien.Løsningene som skal forenkle legenes hverdag, inkluderer både betalingsterminaler, administrasjon- og inkassotjenester – en pakke som har vist seg å være særdeles vellykket.Medregnet en rekke oppkjøp som ble gjennomført i fjor, viser pro forma-regnskapet for 2017 inntekter på 310 millioner kroner. Av dette satt gruppen igjen med et driftsresultat før av- og nedskrivninger (EBITDA) på 163 millioner kroner.Det tilsvarer en EBITDA-margin på over 50 prosent, noe få kan matche.Har mottatt budDen ekstreme lønnsomheten har naturlig nok vekket interesse hos andre aktører.Melin-gruppen opplyser at det har mottatt indikative bud på en majoritet av aksjene i gruppen.Som et resultat, har styret besluttet å utforske en rekke strategiske alternativer for gruppen med mål om å øke aksjonærverdiene.I den forbindelse er Danske Banks norske corporate-avdeling, under ledelse av Karl Skjelbred, hyret inn som selskapets finansielle rådgiver.Mulighetene som utforskes, inkluderer følgende:- Et salg av aksjemajoriteten i Melin-gruppen.- En fusjon av Melin-gruppen.- Å fortsette utførelsen av Melin-gruppens strategi som et uavhengig selskap.Uavhengig av hvilken beslutning styret kommer frem til, er det ingen tvil om evnen til å vokse videre.De foreløpige pro forma-tallene for andre kvartal viser at EBITDA økte med 42 prosent til 61,1 millioner kroner fra samme kvartal året før.Den positive trenden har fortsatt inn i tredje kvartal, ifølge selskapet.Casher innJesper Melin Ganc-Petersen er største eier gjennom Melin Holding med 49,9 prosent av aksjene, mens styreleder Johan Bernt Michelsen eier rundt 32 prosent.Videre eier Anton Lorentz Bondesen og Christian Strøjer Hansen 8 prosent hver.Eierne frigjorde i fjor høst rundt milliard kroner, gjennom en transaksjon i fjor høst der det blant annet ble utstedt to obligasjonslån på til sammen 1,35 milliarder kroner, og eiernes aksjer ble solgt til et nytt holdingselskap med tilsvarende eierstruktur.Melin Ganc-Petersen satt igjen et overskudd på 554 millioner kroner i fjor viser regnskapet fra Brønnøysundregistrene, mens styreleder Michelsen satt igjen med rundt 118 millioner kroner.De respektive selskapene til Bondesen og Hansen endte året med rundt 150 millioner kroner hver i overskudd. Kjetil Myrlid Aasen var inntil i fjor høst den femte storeieren i selskapet, men i forbindelse med nevnte transaksjon, solgte han seg ut. Ifølge DN, realiserte han verdier på 619 millioner kroner i forbindelse med salget.Kjempegevinst ved salgVed årskiftet ble Melin-gruppen verdsatt til nær 1,7 milliarder kroner dersom man antar en prising på ti ganger EBITDA.Basert på tallene for første kvartal, og de foreløpige tallene for andre kvartal, har Melin-gruppen oppnådd en EBITDA på 108 millioner kroner i første halvår i år.Dermed vil selskapets verdi kunne ha økt til godt over 2 milliarder kroner basert på den økte inntjeningen.Det betyr minst en ny milliard på deling til hovedeierne avhengig av hvor mye som eventuelt skulle bli solgt, og til hvilken pris.


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også