Nedskrivninger ødela for Odfjell

Terminalsalg preger 2. kvartal.

Odfjell melder om et resultat etter skatt på minus 120,0 millioner dollar i 2. kvartal 2018, mot minus 4,7 millioner dollar i samme periode i fjor.Resultatet før skatt gikk fra minus 4,3 til minus 118,7 millioner dollar.Se presentasjonen LIVE her fra klokken 09:30. Driftsresultatet (EBIT) ble minus 99,9 millioner dollar, mot pluss 12,8 millioner dollar året før.EBITDA (driftsresultat før av- og nedskrivninger) beløp seg til minus 75,8 millioner dollar, mot pluss 30,5 millioner dollar i fjor. Driftsinntektene beløp seg til 209,0 millioner dollar, sammenlignet med 208,9 millioner dollar i 2. kvartal 2017.NedskrivningerRegnskapet er belastet med 58 millioner dollar i nedskrivninger og skattemessige tap på 43 millioner dollar, relatert til salget av Rotterdam-terminalen.Transaksjonen er forventet å gi positiv kontantstrøm på rundt 100 millioner dollar.Selskapet skriver at underliggende resultater for Odfjell Terminals er styrket sammenlignet med forrige kvartal.Kjemikalietankmarkedet karakteriseres som fremdeles utfordrende, men Odfjells TCE-resultater (time charter equivalents) er stabile.Rapporten her. Presentasjonen her.


Les også