Nordea-strateg: Tallene vil være av stor interesse

USA har levert en fantastisk rapporteringssesong, ifølge sjefstrateg i Nordea Wealth Management Leif-Rune Husebye Rein.

Børs

Rapporteringssesongen for 2. kvartal nærmer seg slutten i USA og har i sum levert en vekst som har gått over all forventning, mener sjefstrateg i Nordea Wealth Management Leif-Rune Husebye Rein.«Inntjeningsveksten så langt har vært på 23,9 prosent, og omsetningsveksten på hele 9,4 prosent», skriver han i fersk oppdatering.Denne uken får vi selskapsresultater fra blant annet Marriott International Inc, Discovery Inc og Walt Disney Co. USA får også noen andre viktige makrotall, blant annet inflasjonstall.Fra Eurosonen venter vi Sentix-indeksen. I tillegg kommer tall for industriproduksjon fra land som Frankrike, Tyskland, Norge og Spania.«Handelsbalansen til Tyskland og Italia vil også være et målepunkt for den økonomiske utviklingen i europeisk økonomi. Det kommer også inflasjonstall fra Norge», heter det fra Husebye Rein.Handelskrigens fokus på handelsbalansen mellom USA og Kina betyr ifølge sjefstrategen at ferske handelsbalansetall fra Kina vil være av stor interesse.«Produsent- og konsumentprisindeks til Kina vil også gi et innblikk i inflasjonsnivået til økonomien.  Fra Japan er det maskinordre, prismålinger på bedriftsvarer og nye BNP-estimater», skriver han.

leif-rune rein
nordea wealth management
makro
handelskrig
Nyheter
Børs