Nordic American Offshore taper mer og dropper utbytte

Nå satser det Herbjørn Hansson-dominerte offshorerederiet på lengre kontrakter. Det er i ferd med å betale seg.

- Vi fortsetter å være moderat optimistiske for Nordsjømarkedet og vi har sett et sunt antall periodekontrakter som er blitt inngått i markedet. Med en attraktiv flåte, der ni av ti er fullt ut operasjonelle, burde bedre markedsforhold bidra til en øyeblikkelig forbedring i våre finansielle resultater, skrev konsernsjef og styreleder i Nordic American Offshore, Herbjørn Hansson, i rapporten for første kvartal.Nå er fasiten for andre kvartal klar, og selv om markedet for forsyningsskipene som opererer i Nordsjøen har vist klare tegn til bedring, økte underskuddet til det USA-noterte offshorerederiet.I andre kvartal endte resultatet på minus 10,1 millioner dollar, sammenlignet med minus 6,7 millioner dollar i samme periode i fjor. Det er også svakere enn resultatet i årets første kvartal da tapet beløp seg til 9,5 millioner dollar.Inntektene økte på sin side til 4,2 millioner dollar, fra 3,6 millioner dollar i andre kvartal i fjor.Det skyldes - i tillegg til høyere rater - at rederiet har reaktivert to av tre skip som har ligget i opplag.Reaktiveringen av disse førte imidlertid med seg høyere kostnader enn ventet, noe som bidro til å tynge bunnlinjen.Dermed er 9 av rederiets 10 moderne plattform forsyningsskip i drift.«Vi ønsker å se et mer bærekraftig marked før vi aktiverer vårt siste skip som er klart for klassifisering», het det i rapporten for første kvartal.Lengre kontrakterOffshorerederiet har de siste årene hovedsakelig operert i spotmarkedet, men den siste tiden har Hansson og co inngått stadig flere lengre kontrakter.- Vi har de siste ukene inngått periodekontrakter for 4 av våre 9 skip, på mellom 2 og 5 måneder, noe som sikrer arbeid for disse skipene resten av dette kvartalet og godt inn i fjerde kvartal, skriver rederiet i rapporten.«Nao Guardian» er på jobb for ConocoPhillips til en rate på 135.000 kroner pr. dag, mens «NAO Storm» nylig fikk en kontrakt med Total i forbindelse med boringen av én brønn til en dagrate på 90.000 kroner.En av periodekontraktene innebærer arbeid utenfor Nordsjøen, og rederiet opplyser at de gjør en nøye vurdering når det gjelder å ekspandere sin geografiske tilstedeværelse for utvalgt periodearbeid.Periodekontraktene bidrar til at rederiet har økt inntjeningen kraftig i inneværende kvartal, og allerede er inntektene nær det som ble oppnådd i hele andre kvartal.- Vi har fortsatt 5 skip tilgjengelige i spotmarkedet for resten av kvartalet som kan gi ytterligere inntekter, opplyses det.Vraker utbyttetHerbjørn Hansson er kjent for å prioritere utbetaling av utbytter til aksjonærene svært høyt.Da styret i Nordic American Offshore besluttet å utbetale et utbytte på 0,01 dollar pr. aksje for første kvartal, noe som tilsvarte en halvering fra kvartalet før, var det det 17. utbyttet på rad.Nå ryker imidlertid utbyttestatstikken.For andre kvartal, blir det ingen ekstra utbetaling til NAO-aksjonærene, fremgår det av kvartalsrapporten der utbyttet kun blir nevnt ved én anledning.«Under forbedrede markedsforhold er utbytte en prioritet», heter det.Rederiets aksjekurs har fått hard medfart på børsen i New York det seneste året.Etter et fall på drøyt fire prosent fredag, omsettes aksjen for 0,95 dollar, noe som priser rederiet til rett under 62 millioner dollar, tilsvarende rundt 500 millioner kroner.Hittil i år er aksjekursen ned drøyt 20 prosent.Herbjørn Hansson og nærmeste familie eier 13,4 prosent av offshorerederiet, mens tankrederiet Nordic American Tankers har en eierdel på 16,1 prosent.


Les også