Noreco må vente med Siri-anken

Må fortsatt smøre seg med tålmodighet. 

Børs

Norwegian Energy Company (Noreco) er mandag ute med en oppdatering vedrørende Siri-saken. Selskapet skriver at grunnet forsinkelser venter Noreco å få svar fra danske myndigheter knyttet til søknaden om tillatelse til å anke dommen i Siri-saken i første halvdel av november 2018.Noreco sendte i mai en søknad til det danske Procesbevillingsnævnet (appellstyret) om tillatelse til å anke Siri-dommen  til landets høyesterett.4. mai ble det kjent at Østre Landsret i Danmark har i det vesentlige har frifunnet forsikringsselskapene  i kravet fra Noreco Oil Denmark for dekning av skade på Siri-plattformen.Før dette, ifølge en dom 15. desember 2016 i Sø- og Handelsretten, fikk Noreco medhold. Selskapet ble da tilkjent en erstatning på 344 millioner dollar, samt strafferenter.

noreco
Nyheter
Børs