Norges Bank selger valuta

Norges Bank vil selge valuta hver dag i september.

Norges Bank vil selge valuta på vegne av staten tilsvarende 450 millioner kroner hver dag i september 2018, skriver banken på sine hjemmesider fredag.Dette er ned fra 600 millioner kroner per dag i august.DNB-analytiker Jeanette Strøm Fjære mener dette er noe overraskende.- Lavere kronekjøp kan gi et enda svakere kronesentiment, men endringen kan gjenspeile høyere skatteinntekter fra oljeselskapene og således høyere kronekjøp fra disse. Nettoeffekten bør være nøytral for kronen, men kjøp fra sentralbanken er mer synlige i markedet, og lavere kjøp kan derfor fremdeles svekke kronesentimentet, skriver hun i en oppdatering.Kronen styrker segKronen har derimot styrket seg noe siden Norges Bank slapp tallene klokken 10:00.EURNOK sto like før offentliggjøringen i 9,7331, men er nå nede i 9,7241.USDNOK står i skrivende stund i 8,3315, og kronen har dermed styrket seg marginalt siden Norges Bank-kunngjøringen.Dette gjør Norges BankNorges Bank kjøper hver måned valutainntektene fra Statens direkte økonomiske engasjement i oljevirksomheten (SDØE).Overstiger netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomheten det oljekorrigerte underskuddet på statsbudsjettet, overføres deler av valutainntektene fra SDØE til Statens pensjonsfond utland (SPU). Norges Bank selger da den resterende valutaen i markedet.Hvis kontantstrømmen ikke er stor nok til å dekke det oljekorrigerte underskuddet, vil det måtte overføres valuta fra SPU for å dekke deler av oljepengebruken.Norges Bank vil da selge valuta fra SPU i markedet sammen med valutainntektene fra SDØE. Dette er en oppgave Norges Bank gjør på vegne av staten.


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også