Norges mest profilerte investorer satser på ADS Crude Carriers

Arctic Securities fikk med sine beste kunder da meglerhuset hentet inn en halv milliard til Arendal-basert tankrederi.

Tirsdag var første noteringsdag på markedsplassen Merkur Market for det Arendal-baserte tankrederiet ADS Crude Carriers som ble etablert av Arendal Dampskibselskap og styreleder Bjørn Tore Larsen i april.Det stormet ikke akkurat rundt rederiets aksje i løpet av den første dagen på børs.Total omsetning beløp seg til rundt 670.000 kroner fordelt på seks handler.Om volumet første dag var heller labert, er det ingeting å si på aksjonærene som investerte i selskapets emisjon.Der er det mye tyngde.Arctic Securities var våpendrager da rederiet hentet inn 58 millioner dollar, tilsvarende rundt 450 millioner kroner, gjennom en emisjon i sommer for å finansiere kjøpet av tre VLCCer - Very Large Crude Carrier - fra John Fredriksens skipseiende selskap Ship Finance.Foruten at Ship Finance har fått en eierandel på 17 prosent, og at Arendal Damskipbselskap eier en betydelig andel, har resten av eierne vært ukjente.Helt til nå.StjernespekketI noteringsprospektet som ble publisert tirsdag, er det en oversikt over de 20 største aksjonærene i ADS Crude Carriers.Der kommer det frem at Trond Mohn, som både er eier av og en god kunde i Arctic Securities, er en av selskapets største eiere med drøyt 9 prosent av aksjene. Basert på tirsdagens sluttkurs har disse en verdi på vel 43 millioner kroner.Videre finner vi Solon-topp Simen Thorsen som gjennom Hortulan er sjette største aksjonær med en million aksjer tilsvarende en eierandel på 4,3 prosent.På topp10-listen er også stjerneforvalter Martin Mølsæter gjennom fondet First Generator og Andenæs-familien gjennom Norda AS, begge med 806.360 aksjer hver, tilsvarende eierandeler på 3,45 prosent av de utestående aksjene.Les også: Solgte storpost i NelTorstein Tvenge har 500.000 aksjer, det samme som Jacob Hatteland Holding.Wilhelmsen-selskapet Skips As Tudor sitter med drøyt 400.000 aksjer.Nest størst er forøverig en meglerkonto i Arctic Securities der det ligger aksjer som enda ikke er delt ut etter emisjonen.I tillegg til den innhentede egenkapitalen er selskapet finansiert gjennom en senior sikret lånefasilitet på 30 millioner dollar inngått med Sterna Finance, et selskap tilknyttet Ship Finance.  Begrenset nedsideShip Finance la i forrige uke frem sin rapport for andre kvartal. Der beskrives investeringen i ADS Crude Carriers.- Dette er en opportunistisk finansiell investering hvor en del av salgsprovenyet har blitt reinvestert, skriver selskapet i rapporten.- Vi tror vi er nært et bunnpunkt i forretningsyklusen for tankskip, med begrenset nedside til de nåværende skrapeverdiene. Vår investering som aksjonær i ADS kan derfor gi oss et betydelig oppsidepotensial med veldig lav risikoeksponering på slutten av disse fartøyenes kommersielle liv, heter det videre.De tre tankskipene, derav to har blitt levert, ble kjøpt for 22,5 millioner dollar pr. stykk, og skal etter planen få installert scrubbere for å kunne operere i henhold til IMO-reguleringen som trer i kraft 1. januar 2020.Tankrederiet Frontline skal drive skipene.- Selskapet og dets grunnlegere har sterk tro på at de nye maritime reguleringene, spesielt IMO 2020-svoveltak-reguleringene, vil ha en sterk påvirkning på den maritime industrien og favorisere selskapene som er utstyrt for å møte disse reguleringene, heter det i noteringsprospektet til ADS Crude Carriers.Varsler utbytterDet nyetablerte tankrederiet vil søke en miks av periodekontrakter og spoteksponering, noe som dermed gir en kombiasjon av sikret inntjening markedseksponering, opplyses det i prospektet.Av de tre fartøyene som nå er kjøpt, er to i spotmarkedet, mens det siste er på kontrakt som lagringsfartøy til starten av 2019.- Rederiet tror kombinasjonen av en flåte med høy teknisk standard, samsvar med nye miljømessige reguleringer, sterk markedstilstedeværelse gjennom en ledende operatør Frontline, og andre faktorer vil gjør det til en foretrukket leverandør av konkurransedyktige tankskipstjenester til kvalitetschartrere, skriver rederiet. Planen er å dele ut kvartalsvise utbytter.