Norsk oppkjøp innen seismikk

Schlumbergers marine seismikk-enhet blir solgt til GC Rieber Shipping og Rasmussengruppen.

GC Rieber Shipping melder at Shearwater GeoServices kjøper Schlumbergers marine seismikk-enhet. I den forbindelse blir selskapet Shearwater GeoServices Holding AS dannet. Det er et 50/50 joint venture mellom GC Rieber Shipping ASA og Rasmussengruppen AS.Shearwater vil eie og drifte en flåte på 14 seismikkfartøyer.Det kombinerte selskapet vil ha rundt 600 ansatte.Prisen er 600 millioner dollar, noe som tilsvarer 5,04 milliarder kroner.