Norske giganter går sammen for å utvikle AI

Flere av Norges ledende selskaper går sammen i Norwegian Open AI Lab for å bygge et nasjonalt kraftsenter for kunstig intelligens. Målet er å øke kvaliteten og kapasiteten på forskning, utdanning og innovasjon innen fagfeltet.

Norge har alle muligheter til å være et foregangsland innenfor kunstig intelligens (AI). For å styrke den nasjonale innsatsen på kunstig intelligens inviterer Telenor, NTNU og SINTEF norsk næringsliv og forskning inn som partnere i Norwegian Open AI Lab. I første omgang vil DNB, DNV GL, Equinor og Kongsberg Gruppen inngå som partnere.Norwegian Open AI Lab skal bidra til at det utvikles løsninger som er spesielt rettet mot partnernes virksomhetsområder, og der hvor Norge ellers kan ta internasjonale posisjoner. Norge har nasjonale fortrinn med godt utbygget IKT-infrastruktur, høy kjøpekraft, kompetanse og teknologivillighet i befolkningen. En kraftsamling på kunstig intelligens er sentral for at Norge skal kunne konkurrere i det globale markedet. Gjennom utvidelsen av samarbeidet ved AI-laben underbygger vi tradisjonen vi har for samarbeid mellom næringsliv og akademia her i landet, heter det i en melding.- NTNU er stolt over å være vertskap for Norwegian Open AI Lab. Med dette kraftsenteret sikrer vi rekrutteringen av dyktige fagpersoner og studenter til fagfeltet. Ved AI-laben utvikles morgendagens teknologi og metoder, samtidig som vi løser dagens utfordringer på tvers av bransjer og bruksområder, sier rektor ved NTNU, Gunnar Bovim. Telenors konsernsjef Sigve Brekke er også fornøyd med samarbeidsavtalen.- Norge behøver en nasjonal strategi for kunstig intelligens. Med utvidelsen til Norwegian Open AI Lab kan flere aktører benytte seg av fordelene og mulighetene som ligger i kunstig intelligens, og norsk næringsliv styrker samarbeidsflaten som vil bidra inn i en slik strategi.Norwegian Open AI Lab blir presentert i et eget arrangement i Telenor-teltet i Arendal i dag kl 14.15.


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også